TS Online Mobile - Khuyến Mãi Tiêu Phí

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

11/05/2022 4:12 PM Sự kiện
Khuyến Mãi Tiêu Phí

Thời gian sự kiện: 00h00 12/05 đến  23h59 18/05

Thời gian hoàn trả: Trong khoảng thời gian từ 00h00 19/05 – 23h59 25/05

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi chư vị đại hiệp tiêu vàng trong game ở bất cứ hình thức nào sẽ được hoàn trả 10% số vàng đã dùng.

Nhận hoàn trả: Sau khi kết thúc sự kiện, chư vị đại hiệp có thể nhận hoàn trả tại giao diện Quà -> Tiêu Tích Lũy.