TS Online Mobile - Khuyến Mãi Tiêu Phí

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/07/2021 4:27 PM Sự kiện
Khuyến Mãi Tiêu Phí

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì 22/07 đến 23h59 28/07

Thời gian hoàn trả: Trong khoảng thời gian từ 00h00 29/07 – 23h59 04/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi chư vị đại hiệp tiêu vàng trong game ở bất cứ hình thức nào sẽ được hoàn trả 10% số vàng đã dùng.

Nhận hoàn trả: Sau khi kết thúc sự kiện, chư vị đại hiệp có thể nhận hoàn trả tại giao diện Quà -> Tiêu Tích Lũy.