TS Online Mobile - Khuyến Mãi Lạp Bá

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/07/2021 4:02 PM Sự kiện
Khuyến Mãi Lạp Bá

Thời gian: sau bảo trì 08/07 đến 23h59 14/07

Nội dung:

  • Trong thời gian sự kiện nhân đôi kinh nghiệm có các võ tướng tham gia Lạp Bá

  • Trong thời gian sự kiện, tham gia Lạp Bá đạt mốc sẽ nhận thêm quà