TS Online Mobile - Khuyến mãi giờ vàng từ 28/05 đến 01/06

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

28/05/2020 12:53 PM Sự kiện
Khuyến mãi giờ vàng từ 28/05 đến 01/06

Chương trình Giờ Vàng – Giá Sốc sẽ quay trở lại với những vật phẩm rất hot.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

 

Ngày 28/05/2020

Máy Chủ

Thời Gian

Vật Phẩm

Số Lượng

Giá Gốc

Giờ Vàng

Từ S1-S10

14h00 – 15h59

Chân Phúc Thần

100

600

199

17h00 – 18h59

Hộp Xu Vàng

100

900

810

20h00 – 21h59

Gói Làm Mới Hoàng Kim

100

10.000

8.000

S11 – Bàng Thống

14h00 – 23h59

Túi Ưu Đãi Tân Thủ

1

500

500

 

Ngày 29/05/2020

Máy Chủ

Thời Gian

Vật Phẩm

Số Lượng

Giá Gốc

Giờ Vàng

S11 – Bàng Thống

00h00 – 23h59

Quà Lên cấp 110

1

22.105

3.000

S1 – S10

09h00 – 12h00

Chân Phúc Thần

100

600

199

19h00 – 23h00

Chân Phúc Thần

100

600

199

 

Ngày 30/05/2020

Máy Chủ

Thời Gian

Vật Phẩm

Số Lượng

Giá Gốc

Giờ Vàng

S11 – Bàng Thống

00h00 – 23h59

Hộp Ưu Đãi I

1

11.184

2.000

S1 – S10

09h00 – 12h00

Chân Phúc Thần

100

600

199

19h00 – 23h00

Chân Phúc Thần

100

600

199

 

Ngày 31/05/2020

Máy Chủ

Thời Gian

Vật Phẩm

Số Lượng

Giá Gốc

Giờ Vàng

S11 – Bàng Thống

00h00 – 23h59

Hộp Ưu Đãi II

1

12.791

2.500

S1 – S10

19h00 – 20h59

Hộp Xu Vàng

100

900

810

21h00 – 23h59

Gói Làm Mới Hoàng Kim

100

10.000

8.000

 

Ngày 01/06/2020

Máy Chủ

Thời Gian

Vật Phẩm

Số Lượng

Giá Gốc

Giờ Vàng

S11 – Bàng Thống

00h00 – 23h59

Hộp Ưu Đãi III

1

22.857

3.500

S1 – S10

19h00 – 20h59

Hộp Xu Vàng

100

900

810

21h00 – 23h59

Gói Làm Mới Hoàng Kim

100

10.000

8.000