TS Online

Khuyến mãi giờ vàng từ 21 đến 27/05

5/21/2020 11:13:25 AM

Chương trình khuyến mãi giờ vàng ngay trong game sẽ quay lại với những vật phẩm đang hot với giá ưu đãi hấp dẫn dành cho chư vị đại hiệp.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Thời gian

Vật phẩm

Số lượng

Giá Gốc

Giờ Vàng

21/05/2020

14h00 – 14h59

Túi Phúc Đêm Trăng

100

2900

2320

15h00 – 15h59

Túi Phúc Đêm Trăng

100

2900

2320

16h00 – 17h59

Quyển Chọn Tướng

1

2999

2400

18h00 – 19h59

Quyển Chọn Kim Tỏa

1

2999

2400

20h00 – 21h59

Quyển Chọn Mê

1

2999

2400

 

22/05/2020

10h00 – 11h59

Túi Ưu Đãi A

1

4665

3200

12h00 – 13h59

Túi Ưu Đãi C

1

3328

3200

14h00 – 15h59

Túi Ưu Đãi B

1

3328

3200

16h00 – 17h59

Túi Ưu Đãi C

1

3328

3200

18h00 – 19h59

Túi Ưu Đãi B

1

3328

3200

20h00 – 21h 59

Túi Ưu Đãi S

1

6992

3200

22h00 – 23h59

Túi Ưu Đãi SS

1

6685

3200

 

23/05/2020

10h00 – 11h59

Túi Phúc Đêm Trăng

100

2900

2600

14h00 – 15h59

Túi Phúc Đêm Trăng

100

2900

2600

18h00 – 19h59

Túi Phúc Đêm Trăng

100

2900

2600

22h00 – 23h59

Quyển Chọn Mê

1

2999

2400

 

24/05/2020

10h00 – 11h59

Quyển Chọn Mê

1

2999

2999

19h00 – 23h59

Quyển Chọn Mê

1

2999

2999

 

25/05/2020

10h00 – 11h59

Túi Phúc Đêm Trăng

100

2900

2600

14h00 – 15h59

Túi Phúc Đêm Trăng

100

2900

2600

18h00 – 19h59

Túi Phúc Đêm Trăng

100

2900

2600

22h00 – 23h59

Túi Phúc Đêm Trăng

100

2900

2600

 

26/05/2020

10h00 – 10h59

Hộp Anh Hùng Marvel

100

2900

2600

11h00 – 11h59

Túi Phúc Hawkeye

100

2900

2600

12h00 – 12h59

Hộp Anh Hùng Marvel

100

2900

2600

13h00 – 13h59

Túi Phúc Hawkeye

100

2900

2600

18h00 – 18h59

Hộp Anh Hùng Marvel

100

2900

2600

19h00 – 19h59

Túi Phúc Hawkeye

100

2900

2600

20h00 – 20h59

Hộp Anh Hùng Marvel

100

2900

2600

21h00 – 21h59

Hộp Anh Hùng Marvel

100

2900

2600

 

27/05/2020

10h00 – 10h59

Hộp Anh Hùng Marvel

100

2900

2600

11h00 – 11h59

Túi Phúc Hawkeye

100

2900

2600

12h00 – 12h59

Hộp Anh Hùng Marvel

100

2900

2600

13h00 – 13h59

Túi Phúc Hawkeye

100

2900

2600

18h00 – 18h59

Hộp Anh Hùng Marvel

100

2900

2600

19h00 – 19h59

Túi Phúc Hawkeye

100

2900

2600

20h00 – 20h59

Hộp Anh Hùng Marvel

100

2900

2600

21h00 – 21h59

Hộp Anh Hùng Marvel

100

2900

2600

 

Bài viết liên quan