TS Online Mobile - Khuyến mãi Giờ Vàng 24/07 – 05/08

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/07/2020 9:06 AM Sự kiện
Khuyến mãi Giờ Vàng 24/07 – 05/08

Chương trình Giờ Vàng – Giá Sốc sẽ quay trở lại với những vật phẩm rất hot.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Vật phẩm

Số Lượng

Giá Gốc

Giờ Vàng

Thời gian

Ngày 24/07

Gói Làm Mới Hoàng Kim

100

10000

8000

14h00 – 15h59

Chuyển Hệ Phù

1

2000

1845

19h00 – 20h59

Ngày 26/07

Quyển Chọn Kim Tỏa

1

2999

2400

14h00 – 15h59

Phù Chuyển Nghề

1

2000

1845

19h00 – 20h59

Ngày 28/07

Quyển Chọn Tướng

1

2999

2400

14h00 – 15h59

Quyển Chọn Mê

1

2999

2400

19h00 – 20h59

Ngày  30/07

Hộp Xu Đỏ

100

900

810

14h00 – 15h59

Hộp Xu Vàng

100

900

810

19h00 – 20h59

Ngày 03/08

Hộp Xu Đỏ

100

900

810

14h00 – 15h59

Túi Triệu Gọi

100

900

810

19h00 – 20h59

Ngày 05/08

Hộp Xu Đỏ

100

900

810

14h00 – 15h59

Túi Triệu Gọi

100

900

810

19h00 – 20h59