TS Online

Khuyến mãi Giờ Vàng 19-25/11

11/18/2020 4:41:46 PM

Chương trình Giờ Vàng – Giá Sốc sẽ quay trở lại với những vật phẩm rất hot.

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Vật phẩm

Số Lượng

Giá

Giờ vàng

Thời gian

Ngày 19/11

Túi Triệu Gọi

999

8991

5000

15h00 – 17h00

Túi Triệu Gọi

999

8991

5000

20h00 – 22h00

Ngày 20/11

Tiên Đơn Năng Lượng

1

299

200

11h00 – 11h59

Tiên Đơn Kiện Thể

1

299

200

13h00 – 13h59

Tiên Đơn Năng Lượng

11

3289

2000

14h00 – 14h59

Tiên Đơn Kiện Thể

11

3289

2000

15h00 – 15h59

Bình 300K (30%)

11

429

200

16h00 – 16h59

Thiên Sư Phù

1

50

20

17h00 – 17h59

Túi Triệu Gọi

999

8991

5000

18h00 – 18h59

Túi Triệu Gọi

999

8991

5000

19h00 – 19h59

Ngày 21/11

Túi Triệu Gọi

999

8991

5000

09h00 – 09h59

Túi Triệu Gọi

999

8991

5000

10h00 – 10h59

Gói Làm Mới Hoàng Kim

20

2000

1800

20h00 – 20h59

Hộp Xu Vàng

100

900

810

21h00 – 22h00

Ngày 22/11

Túi Triệu Gọi

999

8991

5000

09h00 – 09h59

Túi Triệu Gọi

999

8991

5000

10h00 – 10h59

Gói Làm Mới Hoàng Kim

20

2000

1800

20h00 – 20h59

Hộp Xu Vàng

100

900

810

21h00 – 22h00

Ngày 25/11

Gói Làm Mới Hoàng Kim

20

2000

1800

15h00 – 17h00

Hộp Xu Vàng

100

900

810

20h00 – 22h00


 

Bài viết liên quan