TS Online Mobile - Khiêu Chiến Kẻ Trộm Quà

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/07/2021 4:26 PM Sự kiện
Khiêu Chiến Kẻ Trộm Quà

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì 22/07 đến 23h59 ngày 28/07

Thời gian nhận quà: Sau bảo trì 22/07 đến 23h59 ngày 04/08

Giới hạn: Nhân vật cấp 30

Nội dung:  Kẻ trộm đứng ở Quảng Trường Trác Quận, đến gặp kẻ trộm sử dụng Vé Bắt Trộm để đánh bại hắn. Sử dụng bao nhiêu vé thì khi thắng sẽ nhận lại được bấy nhiêu Túi Quà.

Mỗi ngày, hệ thống sẽ gửi tặng 5 vé bắt trộm.

Ngoài ra Vé bắt trộm có thể có được thông qua Rương Chúc Phúc của sự kiện Nạp Tích Lũy.

Túi Quà khi mở ra có thể nhận được ngẫu nhiên Hộp Quà. Sử dụng Hộp Quà vào giao diện Quà -> Đổi Quà để có thể đổi được điểm tích lũy.

Tích lũy đủ số điểm sẽ nhận được quà hấp dẫn

Hộp quà và Vé bắt trộm không sử dụng sẽ bị thu hồi trước bảo trì 05/08