TS Online

Khiêu Chiến Kẻ Trộm Quà

9/16/2020 6:39:01 PM

Khiêu Chiến Kẻ Trộm Quà

Thời gian sự kiện: 00h00 24/09 đến 23h59 30/09

Thời gian đổi quà: 00h00 24/09 đến trước bảo trì 08/10

Giới hạn: Nhân vật cấp 30

Nội dung: Quà chuẩn bị cho sinh nhật bị kẻ trộm lấy mất, chư vị đại hiệp cần phải đánh bại kẻ trộm để lấy lại quà.

Kẻ trộm đứng ở Quảng Trường Trác Quận, đến gặp kẻ trộm sử dụng Vé Bắt Trộm để đánh bại hắn. Sử dụng bao nhiêu vé thì khi thắng sẽ nhận lại được bấy nhiêu Túi Lễ Vật.

Mỗi ngày, chư vị đại hiện sẽ nhận được 5 Vé Bắt Trộm được gửi qua thư

Ngoài ra có thể mua thêm Rương Chúc Phúc và Hộp Chúc Phúc để có thêm Vé Bắt Trộm

Túi Lễ Vật khi mở ra có thể nhận được Quà Sinh Nhật. Sử dụng Hộp Quà vào giao diện Quà -> Đổi Quà để có thể đổi được điểm Chúc Mừng Sinh Nhật

Nguyên liệu

Đổi

Quà

1 Quà Sinh Nhật

>>>

1 Chúc Mừng Sinh Nhật

10 Quà Sinh Nhật

>>>

10 Chúc Mừng Sinh Nhật

50 Quà Sinh Nhật

>>>

50 Chúc Mừng Sinh Nhật

100 Quà Sinh Nhật

>>>

100 Chúc Mừng Sinh Nhật

 

Điểm Chúc Mừng Sinh nhật sẽ được tính tích lũy cho cá nhân và toàn server, đặt mốc sẽ được nhận quà.

Tích lũy toàn server

Tích Lũy

Quà

Số lượng

500000

Phiếu Rút Thẻ

20

700000

Đại Phúc Thần

100

1000000

Đèn Sinh Mạng Sơ

10

1500000

Làm Mới Hoàng Kim

5

2000000

Ngọc Dịch Bảo Hộp

1

2500000

Vải Lễ Hội

4

 

 

Tích lũy cá nhân

Tích Lũy

Quà

Số Lượng

50

Bộ thẻ Ba Đậu Yêu

1

100

Xu Vàng

30

200

Túi Đại Phúc Thần

30

350

Ngọc Dịch Bảo Hộp

1

2000

Mảnh chọn Lữ Bố

1

 

Bài viết liên quan