TS Online Mobile - ĐUA TOP TIÊU

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2022 3:19 PM Sự kiện
ĐUA TOP TIÊU

Thời gian:

  • Lần 1: Sau bảo trì 05/05 đến 09h00 09/05

  • Lần 2: 10h00 11/05 đến 09h00 15/05

  • Lần 3: 10h00 17/05 đến 09h00 21/05

  • Lần 4: 10h00 23/05 đến 09h00 27/05

  • Lần 5: 10h00 28/05 đến 09h00 01/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu vàng trong TS Online Mobile dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được tính tích lũy. Nếu thuộc Top từ 1 đến 10 tính tổng tất cả máy chủ sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Trao quà: Quà được trao qua thư vào thời gian như sau:

  • Lần 1: Sau 00h00 10/05

  • Lần 2: Sau 00h00 16/05

  • Lần 3: Sau 00h00 22/05

  • Lần 4: Sau 00h00 28/05

  • Lần 4: Sau 00h00 02/06

Xem thứ hạng tiêu tại: Xếp hạng -> Top Tiêu