TS Online Mobile - ĐUA TOP TIÊU

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/11/2021 3:57 PM Sự kiện
ĐUA TOP TIÊU

Thời gian:

  • Lần 1: 10h00 26/11 đến 09h00 28/11
  • Lần 2: 10h00 28/11 đến 09h00 30/11
  • Lần 3: 10h00 30/11 đến 09h00 02/12
  • Lần 4: 10h00 03/12 đến 09h00 05/12
  • Lần 5: 10h00 05/12 đến 09h00 07/12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu vàng trong TS Online Mobile dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được tính tích lũy. Nếu thuộc Top từ 1 đến 10 tính tổng tất cả máy chủ sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Trao quà: Quà được trao qua thư vào thời gian như sau:

  • Lần 1: Sau 00h00 29/11
  • Lần 2: Sau 00h00 01/12
  • Lần 3: Sau 00h00 03/12
  • Lần 4: Sau 00h00 06/12
  • Lần 5: Sau 00h00 08/12

Xem thứ hạng tiêu tại: Xếp hạng -> Top Tiêu