TS Online Mobile - Đua Top Tiêu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/07/2021 4:13 PM Sự kiện
Đua Top Tiêu

Thời gian:

  • Lần 1: 10h00 09/07 đến 09h00 11/07

  • Lần 2: 10h00 11/07 đến 09h00 13/07

  • Lần 3: 10h00 13/07 đến 09h00 15/07

  • Lần 4: 10h00 15/07 đến 09h00 17/07

  • Lần 5: 10h00 17/07 đến 09h00 19/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu vàng trong TS Online Mobile dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được tính tích lũy. Nếu thuộc Top từ 1 đến 10 tính tổng tất cả máy chủ sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Trao quà: Quà được trao qua thư vào thời gian như sau:

  • Lần 1: Sau 00h00 12/07

  • Lần 2: Sau 00h00 14/07

  • Lần 3: Sau 00h00 16/07

  • Lần 4: Sau 00h00 18/07

  • Lần 5: Sau 00h00 20/07

Xem thứ hạng tiêu tại: Xếp hạng -> Top Tiêu