TS Online Mobile - ĐUA TOP TIÊU

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

23/06/2021 4:26 PM Sự kiện
ĐUA TOP TIÊU

Thời gian:

  • Lần 1: Sau bảo trì 24/06 đến 09h00 26/06

  • Lần 2: 10h00 26/06 đến 09h00 28/06

  • Lần 3: 10h00 28/06 đến 09h00 30/06

  • Lần 4: 10h00 02/07 đến 09h00 04/07

  • Lần 5: 10h00 04/07 đến 09h00 06/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu vàng trong TS Online Mobile dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được tính tích lũy. Nếu thuộc Top từ 1 đến 10 tính tổng tất cả máy chủ sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Trao quà: Quà được trao qua thư vào thời gian như sau:

  • Lần 1: Sau 00h00 27/06

  • Lần 2:  Sau 00h00 29/06 

  • Lần 3:  Sau 00h00 01/07 

  • Lần 4: Sau 00h00 05/07

  • Lần 5: Sau 00h00 07/07

Xem thứ hạng tiêu tại: Xếp hạng -> Top Tiêu