TS Online

ĐUA TOP TIÊU

8/7/2020 4:33:18 PM

ĐUA TOP TIÊU

Thời gian: 00h00 10/08 đến 23h59 ngày 12/08

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu vàng trong TS Online Mobile dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được tính tích lũy. Nếu thuộc Top từ 1 đến 20 tính tổng tất cả máy chủ sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Trao quà: Quà được trao qua thư lúc 00h00 ngày 13/08 sau khi kết thúc sự kiện. Thư tồn tại 7 ngày.

Lưu ý

Xem thứ hạng và số vàng đã tiêu trên tất cả máy chủ ở giao diện BẢNG TIÊU PHÍ ở phần Hạng.

Hình thức tích lũy tiêu vàng được tính ở tất cả các hình thức mà bạn sử dụng vàng ingame của mình từ việc mua vật phẩm cashshop, làm mời lò, thêm lượt phó bản,… cho đến việc tẩy điểm… Chỉ cần sử dụng vàng là sẽ được tính tích lũy.

Phần thưởng:

Phần Thưởng

Số Lượng

Top 1

Mảnh chống lửa Thần

2

Tinh Linh Kỳ Đảo

4

Sách thời trang – Cao

10

Bộ Thẻ Gian Thần

31

Triệu Gọi Bảo Hộp

20

Top 2

Mảnh chống lửa Thần

1

Tinh Linh Kỳ Đảo

2

Sách thời trang – Cao

5

Bộ Thẻ Gian Thần

10

Triệu Gọi Bảo Hộp

10

Top 3

Mảnh chống lửa Bảo

1

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

Sách thời trang – Cao

3

Bộ Thẻ Gian Thần

4

Triệu Gọi Bảo Hộp

5

Top 4-10

Mảnh chống lửa Huyền

2

Thủy Tinh Kỳ Phúc

2

Sách thời trang – Cao

2

Bộ Thẻ Gian Thần

1

Phiếu chọn Kỵ cấp 7

2

Top 11-20

Mảnh chống lửa Huyền

1

Thủy Tinh Kỳ Phúc

1

Sách thời trang – Cao

1

Bộ Thẻ Gian Thần

1

Phiếu chọn Kỵ cấp 7

1

Bài viết liên quan