TS Online Mobile - Đổi Thưởng Đặc Biệt sau bảo trì ngày 09/01

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

08/01/2020 2:17 PM Sự kiện
Đổi Thưởng Đặc Biệt sau bảo trì ngày 09/01

Phần Đổi Quà ở Giao diện quà sẽ có những thay đổi như sau:

Các mục đổi quà từ sau bảo trì ngày 26/12/2019 sẽ được đóng lại (biến mất khỏi giao diện đổi quà) đến trước bảo trì ngày 09/01/2020

Mở các phần đổi quà đặc biệt mới ở giao diện Quà – Đổi Quà

Thời gian: Sau bảo trì ngày 09/01 đến trước bảo trì ngày 21/01/2020

Nguyên Liệu

Đổi

Phần Quà

Giới hạn

300 Mảnh Tàn Binh

200.000 Đồng

Khóa Tàng Long

2/ngày

200 Quyển Binh Pháp

20.000 Đồng

Thẻ Gia Cát Lượng

200 Quyển Binh Pháp

20.000 Đồng

Thẻ Khương Duy

200 Quyển Binh Pháp

20.000 Đồng

Thẻ Mã Tắc

200 Quyển Binh Pháp

20.000 Đồng

Thẻ Tư Mã Ý

200 Quyển Binh Pháp

20.000 Đồng

Thẻ Đặng Ngãi

200 Quyển Binh Pháp

20.000 Đồng

Thẻ Bàng Thống

200 Quyển Binh Pháp

20.000 Đồng

Thẻ Từ Thứ

50 Mảnh Tàn Binh

10.000 Đồng

Quyển Binh Pháp

 

Lưu Ý: Đối với Khóa Tàng Long

  • Vật phẩm dùng để mở Rương Tàng Long

  • Rương Tàng Long tồn tại đến 23h00 ngày 15/01 sẽ biến mất

  • Khóa Tàng Long tồn tại đến 23h59 ngày 15/01 sẽ biết mất.

  • Vì vậy, nếu sau 23h59 ngày 15/01, chư vị đại hiệp nếu đổi Khoa Tàng Long thì vật phẩm này sẽ tự động biến mất sau 3 giây.