TS Online Mobile - Đấu Trường Đỉnh Cao

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/07/2021 4:25 PM Sự kiện
Đấu Trường Đỉnh Cao

Thời gian: Sau bảo trì ngày 22/07 đến trước bảo trì 05/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị tham gia Đấu trường Đỉnh Cao tích lũy đủ trận thắng sẽ nhận được quà tương ứng hấp dẫn.