TS Online Mobile - Đấu Trường Đỉnh Cao

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/06/2021 2:39 PM Sự kiện
Đấu Trường Đỉnh Cao

Thời gian: Sau bảo trì ngày 10/06 đến 23h59 ngày 23/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị tham gia Đấu trường Đỉnh Cao tích lũy đủ trận thắng sẽ nhận được quà tương ứng hấp dẫn.