TS Online Mobile - Đánh quái rớt vật phẩm

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/10/2021 3:00 PM Sự kiện
Đánh quái rớt vật phẩm

Thời gian: Sau bảo trì ngày 14/10 đến 23h59 ngày 27/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiện khi luyện cấp với quái từ cấp 30 trở lên có cơ hội nhận được Hoa Hồng. Sử dụng vật phẩm này có thể đổi quà tại giao diện Quà -> Đổi Quà.