TS Online Mobile - Đánh Quái Rơi Vật Phẩm

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2023 11:21 AM Sự kiện
Đánh Quái Rơi Vật Phẩm

Thời gian thu thập nguyên liệu: sau bảo trì 04/05 – 23h59 30/05

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi đánh quái có cấp từ 60 trở lên có cơ hội nhận được Cát Lộc Diệp, Vạn Phúc Hoa, Cánh Đào Xuân, Nghinh Xuân Thảo. Sử dụng có thể đổi quà hấp dẫn. (xem cuối bài)


Chuỗi nhiệm vụ cửu cung

Thời gian: sau bảo trì 04/05 – 23h59 31/05

Nội dung: Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ cửu cung sẽ nhập được quà hấp dẫn.

Nhiệm vụ:

【Cát 0/999】Có 999 Cát Lộc Diệp
【Vận Tiêu 0/110】110 Lần Vận Tiêu
【Vạn 0/999】Có 999 Vạn Phúc Hoa
【P.B Đơn 0/140】140 Phó Bản Đơn
【Cánh 0/999】Có 999 Cánh Đào Xuân
【P.B Đội 0/190】190 Phó Bản Đội
【Nghinh 0/999】Có 999 Nghinh Xuân Thảo
【Chiến Đấu 0/3000】Đánh Quái 3000 lần
【BossTG 0/120】Khiêu Chiến BOSSTG 120 lần

Phần thưởng:

  • Giấy Dán Hoa Anh Đào

  • Chậu mai

  • 100 Khăn Tay Anh Đào

  • Giấy Dán Hoa Anh Đào

  • 50 Hoa Anh Đào

  • 10 Túi Xu Lạp Bá

  • 10 Rương May Mắn


Đổi Quà

Thời gian đổi: sau bảo trì 04/05 – trước bảo trì 01/06

Thời gian thu hồi: Sau bảo trì 01/06