TS Online Mobile - Đánh quái rơi vật phẩm

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/11/2021 3:53 PM Sự kiện
Đánh quái rơi vật phẩm

Thời gan: Sau bảo trì 25/11 đến 23h59 ngày 08/12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp luyện cấp với từ cấp 60 trở lên có cơ hội nhận được Tam Quốc Đồ. Sử dụng vật phẩm này có thể đến Quà -> Đổi Quà để đổi thưởng các vật phẩm hấp dẫn.

Tam Quốc Đồ không sử dụng sẽ bị thu hồi vào trước bảo trì ngày 09/12