TS Online Mobile - Đăng nhập liên tục

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/11/2021 3:52 PM Sự kiện
Đăng nhập liên tục

Thời gian: 00h00 ngày 26/11 đến trước bảo trì ngày 09/12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp mỗi ngày đăng nhập game liên tục đủ số ngày sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.