TS Online Mobile - Đăng nhập liên tục

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/06/2021 2:29 PM Sự kiện
Đăng nhập liên tục

Thời gian: Từ 00h00 ngày 11/06 đến 23h59 ngày 23/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp mỗi ngày đăng nhập vào game liên tục sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Lưu ý: Chư vị đại hiệp cần phải đăng nhập liên tục mới có thể nhận được quà. Nếu đăng nhập ngắt quãng thì số ngày đăng nhập liên tục sẽ tính lại từ đầu nhưng các phần quà đã nhận sẽ không nhận được nữa. Các phần quà chỉ được nhận 1 lần duy nhất!