TS Online Mobile - Chuỗi sự kiện Quốc Tế Thiếu Nhi

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

27/05/2020 4:56 PM Sự kiện
Chuỗi sự kiện Quốc Tế Thiếu Nhi

Quà Thiếu Nhi

Thời gian thu thập nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 28/05 đến 23h59 10/06

Thời gian đổi quà: Sau bảo trì ngày 28/05 đến 23h59 17/06

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp luyện công với quái có cấp từ 30 trở lên sẽ có cơ hội nhận được hai vật phẩm là Trái Tim Ngọt Ngào và Quà Trẻ Em (mở ra được Ngựa Gỗ hoặc Kẹo Hồ Lô). Sử dụng các đạo cụ này có thể đổi được những phần quà hấp dẫn.

Lưu ý: Khi sử dụng các tướng sau: Nhạn Điêu Tuyết, Quan Bình, Quan Ngân Bình, Quan Sách, Quan Hưng, Trương Bào,Tào Phi, Tào Thực, Tào Xung, Tào Chương, Tào Hùng, Lưu Phong, sẽ tăng tỷ lệ nhận được Trái Tim Ngọt Ngào khi luyện công.

Danh sách đổi thưởng:

Nguyên Liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

99 Ngựa Gỗ

99 Kẹo hồ Lô

99 Trái Tim Ngọt Ngào

>>> 

1 Kỹ Năng Đan

1 lần

18 Lệnh bài Đậu Đậu

50 Trái Tim Ngọt Ngào

>>> 

1 Hộp mảnh Thiên Châu

3 lần

299 Ngựa Gỗ

299 Kẹo hồ Lô

10.000 Đồng

>>> 

5 Phiếu Rút Thẻ

4 lần

299 Ngựa Gỗ

299 Kẹo hồ Lô

99 Trái Tim Ngọt Ngào

>>> 

20 Xu Vàng

5 lần

99 Ngựa Gỗ

99 Kẹo hồ Lô

10.000 Đồng

>>> 

5 Xu Vàng

10 lần

50 Ngựa Gỗ

50 Kẹo hồ Lô

50 Trái Tim Ngọt Ngào

>>> 

5 Túi Lông Vũ Cấp 4

10 lần

50 Ngựa Gỗ

50 Kẹo hồ Lô

10.000 Đồng

>>> 

5 Túi Lông Cấp 2

10 lần

50 Ngựa Gỗ

50 Kẹo hồ Lô

9 Trái Tim Ngọt Ngào

>>> 

5 Túi Đại Phúc Thần

10 lần

50 Ngựa Gỗ

50 Kẹo hồ Lô

10.000 Đồng

>>> 

5 Đại Phúc Thần

10 lần

299 Ngựa Gỗ

299 Kẹo hồ Lô

99 Trái Tim Ngọt Ngào

>>> 

1 Đá Thánh Khiết

2 lần

20 Ngựa Gỗ

20 Kẹo hồ Lô

10.000 Đồng

>>> 

1 Túi Linh Thạch

100 lần

199 Trái Tim Ngọt Ngào

100.000 Đồng

>>> 

Túi phúc trang bị Thượng Cổ

1 lần

199 Trái Tim Ngọt Ngào

100.000 Đồng

>>> 

Túi phúc trang bị Viễn Cổ

1 lần

 


Quốc Tế Thiếu Nhi

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/05 đến 23h59 10/06

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Cửu Cung có thể nhận được những phần quà hấp dẫn.

Chuỗi Nhiệm vụ:

 • Thu Thập Ngựa Gỗ [0/2000]

 • Thu Thập Kẹo Hồ Lô [0/2000]

 • Thu Thập Trái Tim Ngọt Ngào [0/500]

 • Lượt danh vọng Quân Đoàn [0/30]

 • Vận Tiêu [0/35]

 • Boss Thế Giới [0/55]

 • Phó bản đội [0/35]

 • Rút Võ Tướng [0/12]

 • Rút Thẻ [0/12]

Phần Thưởng:

 • Đơn Thăng Hoa

 • 30 Xu Vàng

 • Tiên Đơn Năng Lượng

 • Tiên Đơn Kiện Thể

 • 3 Làm Mới Hoàng Kim

 • 5 Thiên Cơ Phù

 • Thái Thượng Kim Đan