TS Online Mobile - Chuỗi nhiệm vụ Lễ Hội Mùa Hè

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/07/2021 3:56 PM Sự kiện
Chuỗi nhiệm vụ Lễ Hội Mùa Hè

Tặng Que Kem

Thời gian: Sau bảo trì 08/07 đến trước bảo trì 05/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện mang Kem Que đến tặng cho Nhạn Điêu Tuyết 2 hoặc Đại Kiều Đồ Bơi sẽ nhận được điểm tích lũy để đổi rương mùa hè.

Để đến chỗ tặng quà vào Sự Kiện -> Tặng Que Kem -> chọn đối tượng để tự động dẫn đường.

Người chơi không giới hạn số lượng Kem Que tặng cho 2 NPC này (mỗi lần tặng có thể chọn 1-10-50-100). Sau khi tặng tại giao diện Quà -> Đổi Quà sẽ xuất hiện mục đổi rương mùa hè tương ứng với NPC Nhạn Điêu Tuyết 2 (Rương Mùa Hè 1) hoặc Đại Kiều Đồ Bơi (Rương Mùa Hè 2).

Mỗi Kem Que tặng cho NPC nào sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng cho NPC đó.

Mỗi Rương Mùa Hè sẽ tốn 50 điểm tích lũy tương ứng để đổi.

Không giới hạn số lượng Kem Que tặng và số lần đổi thưởng rương mùa hè.

Nhiệm vụ Mùa hè Phần 1

Thời gian: Sau bảo trì ngày 08/07 đến trước bảo trì 09/09

Nội dung: Mùa hè năm nay đặc biệt nóng nực hơn, Thành Trác Quận quyết định mở lễ hội mùa hè để giúp mọi người vui chơi quên đi cái nóng oi bức của năm nay. Tuy nhiên nhân lực không đủ vì vậy người tổ chức sẽ nhờ bạn đi kêu gọi 1 số người dân xung quanh đến hỗ trợ.

Giới hạn: 1 Lần

Phần thưởng:

  • Đại Phúc Thần *3
  • Trái Dừa *5
  • Quất Chanh Đơn *1

Nhiệm vụ Mùa hè Phần 2

Thời gian: Sau bảo trì ngày 08/07 đến trước bảo trì 09/09

Nội dung: Đại Kiều ngày đêm nhớ chồng nên vì vậy nhân dịp lễ hội, mùa hè đã nhờ bạn mang tín vật của mình đến Bắc Hải và Nghiệp Thành tìm phu quân của mình để cùng tham gia lễ hội!

Giới hạn: 1 Lần

Phần Thưởng:

  • Túi Phúc Thần *1
  • Trái Dừa *5
  • Quất Chanh Đơn *1

Nhiệm vụ Mùa hè Phần 3

Thời gian: Sau bảo trì ngày 08/07 đến trước bảo trì 09/09

Nội dung: Đang chuẩn bị cho lễ hội mùa hè thì thiếu nguyên liệu, hãy giúp đi tìm chúng.

Giới hạn: 1 Lần

Phần thưởng:

  • Đơn thăng hoa *3
  • Trái Dừa *5
  • Quất Chanh Đơn *1

Khiêu Chiến Đại Kiều

Thời gian: Sau bảo trì 08/07 – Trước bảo trì 22/07

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện,sử dụng "Vé Lễ Hội Mùa Hè" để thánh đấu với Đại Kiều Đồ Bơi,mỗi lần chiến thắng sẽ nhận được 1  xu vàng!

Trong thời gian diễn ra sự kiện,mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được 6 Vé Lễ Hội khi nói chuyện với Đại Kiều Đồ Bơi tại Quảng Trường Trác Quận. Ngoài ra có thể sở hữu thêm thông qua sự kiện Tiêu Tích Lũy.

Ngoài ra, khi chư vị đại hiệp khiêu chiến đạt số mốc nhất định sẽ được nhận thêm những phần quà hấp dẫn khác.

Hóa Đơn Chấn Hưng và Vé Đổi Võ Tướng sử dụng để đổi quà tại giao diện Quà -> Đổi quà. Vật phẩm không sử dụng sẽ bị thu hồi vào sau bảo trì ngày 22/07.