TS Online

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

9/16/2020 6:31:31 PM

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Thời gian thu thập nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 17/09 đến 23h59 30/09/2020

Thời gian đổi thưởng: Sau Bảo trì ngày 17/09 đến trước bảo trì 08/10/2020

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi luyện cấp với quái có cấp từ 30 trở lên, chư vị đại hiệp có cơ hội nhận được Rương Sinh Nhật.

Rương Sinh Nhật mở ra nhận được 1 trong 4 chữ: CHÚC – MỪNG – SINH – NHẬT. Sử dụng 4 loại chữ này có thể đổi được quà hấp dẫn.

Số lượng

Nguyên Liệu

Đổi

Phần Thưởng

Giới hạn

6

Vải Lễ Hội

 >>>

Phiếu Chọn Sứ Giả

5 lần

200

Tuyệt Ảnh Hồn

  >>>

Tuyệt Ảnh Phiếu

1 lần

999

「Chúc」

 >>>

Quyển Chọn Diệt Ngự

1 lần

999

「Mừng」

999

「Sinh」

999

「Nhật」

6

「Chúc」

  >>>

Túi Lễ Hội Sinh Nhật

6

「Mừng」

6

「Sinh」

6

「Nhật」

5

「Chúc」

  >>>

Ngọc Đại Phúc Thần

5

「Mừng」

5

「Sinh」

5

「Nhật」

3

「Chúc」

 >>>

Đại Phúc Thần

3

「Mừng」

3

「Sinh」

3

「Nhật」

3

「Chúc」

 >>>

Tăng Cấp Kỵ Đơn

100 lần

3

「Mừng」

3

「Sinh」

3

「Nhật」

2

「Chúc」

  >>>

Bánh Sinh Nhật

2

「Mừng」

2

「Sinh」

2

「Nhật」

1

「Chúc」

 >>>

Kỷ Lục Phù

1

「Mừng」

 >>>

Lều Hành Quân

1

「Sinh」

 >>>

Túi Lông Cấp 2

2

「Nhật」

 >>>

Hạo Giác

 

Rương Sinh Nhật không sử dụng sẽ biến mất sau bảo trì ngày 08/10.

Chuỗi Nhiệm Vụ Cửu Cung

Thời gian: Sau bảo trì ngày 17/09 đến 23h59 30/09/2020

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thu thập đủ các vật phẩm theo Cửu Cung sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Nhiệm vụ thu thập:

  • 【Chúc 0/111】

  • 【Mừng 0/222】

  • 【Sinh 0/333】

  • 【Mừng 0/444】

  • 【Sinh 0/999】

  • 【Nhật 0/555】

  • 【Sinh 0/666】

  • 【Nhật 0/777】

  • 【Mừng 0/888】

Phần thưởng:

Phần Thưởng

Số lượng

Túi thẻ Ba Đậu Yêu

1

Mảnh Chúc Phúc Thần

1

Quyển Chọn Võ Tướng

1

Đại Phúc Thần

999

Quyển Chọn Mê

1

Túi thẻ Ba Đậu Yêu!

1

Thiên Thần Chúc Phúc

1

Bài viết liên quan