TS Online Mobile - Cây Kim Tiền

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/06/2023 2:13 PM Sự kiện
Cây Kim Tiền

Thời gian: Sau bảo trì ngày 08/08 đến 23h59 14/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp có thể trồng và chăm sóc Cây Kim Tiền của mình để có thể hưởng được quả ngọt khi cây trưởng thành.

Cách trồng cây:

Để có thể tham gia sự kiện, chư vị đại hiệp cần phải có ít nhất 1 lần nạp vàng vào game trong thời gian sự kiện (các hình thức nạp gồm có nạp trực tiếp từ ví, mua vật phẩm trên webshop trừ các gói vàng giftcode, mua các gói vàng/vật phẩm trong cashshop).

Lưu ý: Để tránh các lỗi phát sinh ngoài ý muốn, chư vị đại hiện cần đăng nhập vào game trước rồi sau đó mới tiến hành nạp vàng, kích hoạt cây kim tiền.

Cây Kim Tiền nằm ở giao diện Quà – Cây Kim Tiền

Chư vị đại hiệp tiến hành sử dụng Vàng để trồng cây từ cấp 1 lên đến cấp 7 là tối đa.

Sau khi tiến hành trồng cây thì Cây Kim Tiền sẽ mất một thời gian nhất định để trưởng thành (thời gian tùy thuộc vào cấp của cây). Chư vị đại hiệp có thể sử dụng tiền đồng để tăng tốc độ, hoàn thành ngay quá trình trưởng thành của Cây Kim Tiền. Số lượng tiền đồng phụ thuộc vào cấp cây và thời gian trưởng thành.

Sau khi cây trưởng thành và lên cấp, Quà tặng sẽ được gửi trực tiếp vào thư gồm có Vàng (từ 1.05 đến 1.2 lần số vàng sử dụng để trồng cây) và Ngọc Lưu Y Quả (cứ mỗi một tiếng tăng trưởng sẽ cho một quả).