TS Online

Cập nhật Xổ Quà sau bảo trì ngày 19/03

3/18/2020 11:16:37 AM

Sau bảo trì ngày 19/03, chúng tôi sẽ có thêm ưu đãi và thay đổi Xổ Quà như sau.

Thời gian: Sau bảo trì ngày 19/03 đến 23h59 ngày 23/03

Nôi dung: Khi sử dụng vòng quay xổ quà trong thời gian này chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Quay

Quà

Số lượng

Quay 1 lần

Xúc Xắc

1

Quay Nhân Đôi

Xúc Xắc

2

Quay 3 lần

Xúc Xắc

3

 

Đổi quà từ Xúc Xắc vào giao diện Quà -> Đổi Quà (phần đổi quà từ Xúc Xắc kéo dài đến trước bảo trì ngày 09/04)

Từ 10h00 ngày 09/04, Xúc Xắc chưa đổi sẽ tự động biến mất

Nguyên liệu

 

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn
400 Xúc Xắc Mũ Thor 1 Lần
400 Xúc Xắc Giáp Thor 1 Lần
400 Xúc Xắc Búa Thor 1 Lần
400 Xúc Xắc Găng Tay Thor 1 Lần
400 Xúc Xắc Chiến Hài Thor 1 Lần

 

Ngoài ra, từ 19/03 chúng tôi sẽ có thay đổi các phần thưởng trong phần xổ quà cụ thể là thêm vĩnh viễn các vật phẩm dưới đây vào xổ quà:

Phần thưởng loại 1

Phần thưởng loại 2

Phần Thưởng Loại 3

Phần thưởng Loại 4

Hoán Cốt Hoàn

10 Túi Lông Cấp 2

5 Túi Lông Cấp 2

80 Cân Chì

Viên reset thuộc tính

20 Túi Lông Cấp 2

2 Túi Lông Cấp 2

50 Cân Chì

Tắc Kè Phiếu

2 Túi Lông Vũ Cấp 4

30 Đại Phúc Thần

5 Trọn Bộ Gà Ăn Mày

Thượng Cổ Địa Đao

Gỡ Bỏ Khảm

40 Đại Phúc Thần

5 Bánh Cát Tường

Thượng Cổ Thủy Đao

Gõ Bỏ Ngọc Trai

1 Quyển Chọn Đặc Thù

10 Trọn Bộ Gà Ăn Mày

Thượng Cổ Hỏa Đao

Kháng Hỗn Loạn

2000 Võ Tướng Phiến

10 Bánh Cát Tường

Thượng Cổ Phong Đao

 

500 Trang Bị Phiến

1 Đá Hợp Kích

Viễn Cổ Địa Trượng

1 Tăng Cấp Kỵ Đơn

2 Đá Hợp Kích

Viễn Cổ Thủy Trượng

 

1 Hồi Sinh Tản

Viễn Cổ Hỏa Trượng

5 Cua Hấp

Viễn Cổ Phong Trượng

10 Cua Hấp

Rồng phun lửa Phiếu

1 Kem Đổi Da Màu

Túi tuổi cao chí cao

1 Đùi Trâu Nướng

 

2 Đùi Trâu Nướng

 

Bài viết liên quan