TS Online Mobile - Cập nhật Lật Ô – Triệu Võ Tướng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/11/2021 3:46 PM Sự kiện
Cập nhật Lật Ô – Triệu Võ Tướng

Thời gian: Sau bảo trì 25/11 đến trước bảo trì 09/12

Lật Ô

Trong thời gian sự kiện, phần thưởng Lật Ô sẽ có thêm các vật phẩm sau:

  • Thiên Phúc Địa Uyển

  • Thiên Lộc Thủy Uyển

  • Thiên Thọ Hỏa Uyển

  • Thiên Quý Phong Uyển

Triệu Võ Tướng

Trong thời gian sự kiện, ở mục Triệu hồi của Cashshop sẽ có thêm 2 gói Triệu Võ Tướng đặc biệt (1 lần và 1 lần). Khi triệu tướng từ 2 gói này, chư vị đại hiệp có cơ hội nhận được các bí cấp sao với tỷ lệ cao:

  • Bí Cấp Bánh Trứng

  • Bí Cấp Bánh Bao

  • Bí Cấp Hàn Tín