TS Online Mobile - Cập nhật Cashshop sau bảo trì 05/05

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2022 3:09 PM Sự kiện
Cập nhật Cashshop sau bảo trì 05/05

Thời trang Ác Ma Đậu Yêu và Cyber mỗi món thu thập được sẽ +2% kinh nghiệm khi luyện cấp, thu thập đủ bộ 5 món sẽ được thêm 5% nữa, tổng cộng là 15%. Ngoại hình thú cưỡi Hỏa Kỳ Lân và Tê Giác Long +5% kinh nghiệm khi luyện cấp.

Thời gian gia tăng kinh nghiệm từ sau bảo trì 05/05 đến 23h59 ngày 01/06