TS Online Mobile - Cập nhật cashshop sau bảo trì 04/08

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

03/08/2022 11:11 AM Sự kiện
Cập nhật cashshop sau bảo trì 04/08

 Mở bán Gói Quà Thưởng Đặc Biệt

Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 04/08 đến trước bảo trì 18/08

Giá bán:

Mua qua Google Store/ Apple Store 24,99 USD

Mua bằng Dzo Ví (Sử dụng bản cài APK từ trang chủ): 521.000 VNĐ

Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần duy nhất

Phần thưởng: Sau khi mua Gói quà thưởng, mỗi ngày chư vị đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng tương ứng gửi qua thư lúc 00:01 hằng ngày trong vòng 14 ngày liên tục. Phần thưởng đầu tiên sẽ được gửi ngay sau khi mua Gói quà thưởng qua thư (Thư tồn tại trong 7 ngày, không nhận sẽ mất)

Phần thưởng hằng ngày: