TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 28/11

11/27/2019 5:54:17 PM

Sau bảo trì ngày 28/11 Cashshop sẽ có những thay đổi mới. Cụ thể như sau:

Đóng

  • Gói phần thưởng giới hạn

  • 2 Gói triệu tướng 1 lần – 10 lần Tam Quốc Tranh bá

  • Hộp trân bảo

  • Hộp nữ hầu

  • Túi chuột nước

Mở bán mới

Vật phẩm giới hạn thời gian Từ sau bảo trì 28/11 đến trước bảo trì 12/12

Vật phẩm

Giá (vàng)

Hộp ưu đãi Gấu Mèo

29

Hộp ưu đãi Sư Tử

29

Hộp ưu đãi Cường Hóa

29

Hộp ưu đãi Thẻ Bài

100

Hộp ưu đãi Luyện Công

21

Hộp ưu đãi Tân binh

29

Hộp ưu đãi Mảnh Trang Bị

29

Hộp ưu đãi Làm Mới Võ Tướng

100

Gói hạnh Phúc

9

Túi Gấu Mèo

25

 

Vật phẩm mới mở bán từ Sau bảo trì 28/11

Vật phẩm

Giá (vàng)

Thông Thiên Ma Đậu

10


Giảm giá đặt biệt Cashshop

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/11 đến trước bảo trì ngày 12/12

Nội dung: Giảm giá vật phẩm trên cashshop 11% trong thời gian sự kiện. Cụ thể như sau:

Các gói ở Mục Mới

Vật phẩm

Giá Gốc (Vàng)

Giám Giảm (Vàng)

Gói hạnh phúc

9

8

Túi Gấu Mèo

29

25

Thông Thiên Ma Đậu

10

9

Thùng Dị Giới

9

8

Túi Sinh Mệnh

29

25

Túi Năng Lượng

29

25

Túi Đồng

29

25

Túi Cường Hóa

29

25

Túi Triệu Gọi

9

8

Túi Mảnh Trang Bị

29

25

 

 

Mục Giới hạn

Vật phẩm

Giá Gốc (Vàng)

Giám Giảm (Vàng)

Hộp Chiến Cường Hóa

299

266

Hộp Thần Cường Hóa

299

266

Bảo Hộp Giới Hạn

199

177

 

 

Mục Năng lực

Vật phẩm

Giá Gốc (Vàng)

Giám Giảm (Vàng)

Gói Cẩm Nang Gia Cát

29

25

Túi Trung Thành

49

43

 

 

Mục Luyện Công

Vật phẩm

Giá Gốc (Vàng)

Giám Giảm (Vàng)

Cường Hóa Công

19

16

Cường Hóa Trí

19

16

Túi Luyện Công Lớn

7

6

Hộp Luyện Công Siêu

21

18

Túi Tinh Thạch

9

8

Địa Linh Cẩm Nang

29

25

Thủy Linh Cẩm Nang

29

25

Hỏa Linh Cẩm Nang

29

25

Phong Linh Cẩm Nang

29

25

 

 

Mục Ngựa

Vật phẩm

Giá Gốc (Vàng)

Giám Giảm (Vàng)

Túi phúc Trảo Hoàng

29

25

Túi phúc Hãn Huyết

29

25

 

 

Mục Tạ

Vật phẩm

Giá Gốc (Vàng)

Giám Giảm (Vàng)

10 Cân Chì

19

16

20 Cân Chì

19

16

30 Cân Chì

19

16

40 Cân Chì

19

16

 

 

Mục Khác

Vật phẩm

Giá Gốc (Vàng)

Giám Giảm (Vàng)

Thông Thiên Ma Đậu

10

9

Khiêu Chiến Boss

19

8

Người Gổ Tiền Trang

30

16

Tùy Thân Khách Sạn

30

16

Tạp Hóa Di Động

30

16

Khói Thủ Hộ

9

4

Lều Hành Quân

30

16

Hạo Giác

30

16

 

 

Mục Huy hiệu

Vật phẩm

Giá Gốc (Vàng)

Giám Giảm (Vàng)

Huy Hiệu Thái Hội

4

3

Ngọc Kích Phá

4

3

Huy Hiệu Danh Lưu

19

16

 

 

Chi tiết các bạn có thể vào phần Cashshop trong game để xem!

Bài viết liên quan