TS Online Mobile - Cập nhật cashshop ngày 25/11

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/11/2021 3:41 PM Sự kiện
Cập nhật cashshop ngày 25/11

Sau bảo trì ngày 25/11, Cashshop sẽ có những thay đổi sau đây.

Mở bán Gói Quà Thưởng Đặc Biệt

Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 25/11 đến trước bảo trì 09/12

Giá bán:

  • Mua qua Google Store/ Apple Store 24,99 USD
  • Mua bằng Dzo Ví (Sử dụng bản cài APK từ trang chủ): 521.000 VNĐ

Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần duy nhất

Phần thưởng: Sau khi mua Gói quà thưởng, mỗi ngày chư vị đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng tương ứng gửi qua thư lúc 00:01 hằng ngày trong vòng 14 ngày liên tục. Phần thưởng đầu tiên sẽ được gửi ngay sau khi mua Gói quà thưởng qua thư (Thư tồn tại trong 7 ngày, không nhận sẽ mất)

Phần thưởng hằng ngày:

Mở bán các vật phẩm giới hạn thời gian sau:

 

Thời trang Ác Ma Ba Đậu Yêu và Tiệc Ngủ mỗi món thu thập được sẽ +2% kinh nghiệm khi luyện cấp, thu thập đủ bộ 5 món sẽ được thêm 5% nữa, tổng cộng là 15%. Ngoại hình thú cưỡi Hỏa Kỳ Lân và Sóc Bay sẽ +5% kinh nghiệm khi luyện cấp.

Thời gian gia tăng kinh nghiệm kéo dài đến 23h59 ngày 08/12