TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 25/06

6/24/2020 12:19:07 PM

Những thay đổi của Cashshop ngày 25/06 như sau:

Đóng bán các vật phẩm sau từ 23h59 ngày 24/06:

  • Túi Phúc Kiếm Long – 29 Vàng

  • Túi Phúc Quái Thú – 29 Vàng

Mở bán các vật phẩm mới giới hạn thời gian từ 00h00 24/6 đến trước bảo trì 02/07

Túi Phúc Bé Bưởi – 29 Vàng

Túi Phúc Spider Man – 29 Vàng

Bài viết liên quan