TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 24/09

9/23/2020 4:02:36 PM

Từ 00h00 ngày 24/09, Cashshop TS Online sẽ mở bán các vật phẩm sau có giới hạn đến trước bảo trì ngày 08/10:

 

Vật phẩm

Giá (vàng)

Nến Đỏ

6

Nến Vàng

29

Lồng Đèn Vàng

29

Lồng Đèn Đỏ

6

 

Lồng Đèn Vàng dùng Nến Vàng để mở, Lồng Đèn Đỏ dùng Nến Đỏ để mở.

Bài viết liên quan