TS Online Mobile - Cập nhật Cashshop ngày 15/10/2020

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

14/10/2020 3:58 PM Sự kiện
Cập nhật Cashshop ngày 15/10/2020

Sau bảo trì ngày 15/10 Cashshop sẽ mở bán các vật phẩm mới sau đây

Mở bán các vật phẩm có giới hạn thời gian từ sau bảo trì 15/10 đến trước bảo trì 29/10

Vật phẩm

Giá

Giá Giảm

Giới hạn

Cửu Thánh Thú 2

1000

 

4

Cửu Thánh Thú

1000

 

4

Sách thời trang

999

300

 

Túi phúc TamGiácLong

29

 

 

Xu Đỏ

9

8

250

Túi HắcThiên Nga

29

 

 

 

Thời trang Hắc Thiên Nga thu thập được mỗi món sẽ được +2% kinh nghiệm khi luyện cấp. Có đủ bộ 5 món sẽ được cộng thêm 5%, tổng là 15% khi luyện cấp.

Thú cưỡi Tam Giác Long có hiệu quả nhận thêm 5% kinh nghiệm luyện cấp.

Thời gian hiệu quả của thời trang Hắc Thiên Nga và thú cưỡi Tam Giác Long bắt đầu từ sau bảo trì 15/10 đến 23h59 ngày 28/10

Mở bán túi vũ khí chuyên dụng không giới hạn thời gian:

Vật phẩm

Giá

Túi VK Mỹ Nhân Ngô

29

Túi VK Vũ Nhu Tình

29

Túi VK Hiệp Nữ

29

 
 
 
 
 

Lên kệ các vật phẩm sau trong Shop Quân Đoàn

Vât phẩm

Giá (Quân Phiếu)

Sớ NN VK Mỹ Nhân

59

Sớ NN VK Vũ Nhu Tình

59

Sớ NN VK Hiệp Nữ

59

 

Sau khi mua các vật phẩm này bằng quân phiếu, muốn mở chư vị đại hiệp cần phải có đủ số lượng Mảnh Thần Khí.

Mảnh Thần Khí kiếm được thông qua việc mở các gói vật phẩm: Túi VK Mỹ Nhân Ngô, Túi VK Vũ Nhu Tình, Túi VK Hiệp Nữ hoặc có thể phân giải vũ khi chuyên dụng.