TS Online Mobile - Cập nhật Cashshop ngày 15/07

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

14/07/2021 4:19 PM Sự kiện
Cập nhật Cashshop ngày 15/07

Sau bảo trì ngày 15/07 Cashshop sẽ có những vật phẩm mới giới hạn thời gian sau đây: