TS Online Mobile - Cập nhật Cashshop ngày 14/01

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/01/2021 2:34 PM Sự kiện
Cập nhật Cashshop ngày 14/01

Từ 00h00 ngày 14/01, cập nhật thêm các vật phẩm giới hạn thời gian sau:

Vật phẩm

Giá

Kết thúc

Túi Đại Bàng Mỏ Vàng

29

23h59 ngày 20/01

Túi Đặc Vụ

29

Rương Chúc Phúc

6

Trước bảo trì 21/01