TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 14/01

1/13/2021 2:34:37 PM

Từ 00h00 ngày 14/01, cập nhật thêm các vật phẩm giới hạn thời gian sau:

Vật phẩm

Giá

Kết thúc

Túi Đại Bàng Mỏ Vàng

29

23h59 ngày 20/01

Túi Đặc Vụ

29

Rương Chúc Phúc

6

Trước bảo trì 21/01


 
 
 
 

Bài viết liên quan