TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 13/02

2/12/2020 4:02:42 PM

Sau bảo trì ngày 13/02, chúng tôi sẽ có những thay đổi trong cashop như sau

Đóng bán các vật phẩm:

  • Rương Phát Tài

  • Túi Nguyên Liệu

  • Túi Múa Lân

  • Gói Làm Mới Hoàng Kim

  • Gói Hạnh Phúc

  • Túi Phúc Kỹ Năng Đơn


Triệu Tướng Đặc Biệt – Gói tướng Tào Ngụy

Thời gian: Từ sau bảo trì 13/02 đến trước bảo trì ngày 05/03/2020

Nội dung: Trong thời gian sự kiện Cashshop sẽ xuất hiện 2 gói Triệu tướng Đặc Biệt (1 lần và 10 lần) Khi mua hai gói này sẽ có khả năng mở ra được các tướng thuộc nhóm Tào Ngụy với tỷ lệ cao: Bí cấp Tào Tháo - Bí cấp Quách Gia - Bí cấp Điển Vi - Bí Hứa Chử - Bí cấp Bàng Đức – Bí Cấp Hác Chiêu - Bí cấp Tư Mã Ý - Bí cấp Hạ Hầu Đôn - Bí cấp Hạ Hầu Uyên


Mở bán các vật phẩm giới hạn thời gian

Vật phẩm giới hạn từ sau bảo trì ngày 13/02 đến trước bảo trì 05/03

Vật phẩm

Giá (Vàng)

Hộp Tình Nhân

29

Hộp Thỏ Con

29

Vật phẩm giới hạn từ sau bảo trì ngày 13/02 đến trước 23h00 ngày 20/02

Vật Phẩm Giá (Vàng)
Túi Tàng Long 9

Khóa Tàng Long có thể sử dụng để mở nhanh Rương Tàng Long. (Xem thêm sự kiện Rương Tàng Long Tại Đây)

Thẻ May Mắn có thể dùng để đổi vé Xổ Số, Xem sự kiện Xổ Số Tại Đây, Xem phần đổi Vé Xổ Số Tại Đây.

Vật phẩm không giới hạn thời gian

Vật Phẩm Giá (Vàng)
Cường Hóa Phù 9

Bài viết liên quan