TS Online Mobile - Cập nhật cashshop ngày 13/01

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

12/01/2022 3:22 PM Sự kiện
Cập nhật cashshop ngày 13/01

Sau bảo trì ngày 13/01 Cashshop sẽ có thêm những vật phẩm giới hạn thời gian sau