TS Online Mobile - Cập Nhật Cashshop ngày 10/06/2021

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/06/2021 2:22 PM Sự kiện
Cập Nhật Cashshop ngày 10/06/2021

Sau bảo trì ngày 10/06 cashshop sẽ có những cập nhật sau:

Làm mới gói vàng nạp lần đầu

Làm mới các gói vàng trong Cashshop ở giao diện gói vàng. Tất cả các gói được làm mới và tính lại với khuyến mãi Nạp lần đầu – Nhân đôi gói vàng cho lần nạp đầu tiên.

Mở bán giới hạn thời gian các vật phẩm sau:

Tại Shop Quân Đoàn mở bán Sớ Vũ Khí NN Bất Hòa – 59 Quân Phiếu

Thời trang Khăn Quàng Đỏ, thu thập mỗi món sẽ được nhận thêm 2% điểm kinh nghiệm khi luyện cấp. Khi sở hữu đủ bộ 5 món sẽ được nhận thêm 5%, tổng cộng sẽ có 15%.

Ngoại hình thú cưỡi Thỏ Hồng khi sở hữu giúp nhận thêm 5% điểm kinh nghiệm khi luyện cấp

Thời gian nhận thêm kinh nghiệm từ Thời trang Khăn Quàng Đỏ và Ngoại hình thú cưỡi Thỏ Hồng từ sau bảo trì 10/06 đến 23h59 23/06