TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 09/01

1/8/2020 3:57:31 PM

Sau bảo trì ngày 09/01, Cashshop sẽ có những thay đổi như sau:

Đóng bán các vật phẩm:

  • Túi Heo bay – 29 Vàng

  • Túi Thiên ma – 29 Vàng

Mở bán các vật phẩm có giới hạn thời gian:

Từ sau bảo trì 09/01 đến trước bảo trì 21/01:

Vật phẩm

Giá (Vàng)

Túi Cá Heo

29

Hộp Ba Tư

29

Túi Năm Mới

29

Rương vàng may mắn

3

Hộp Trân Châu

6

 

Từ sau bảo trì 09/01 đến trước bảo trì 13/02:

Vật phẩm

Giá (Vàng)

Gói Nguyên liệu

9

 

Hình ảnh các vật phẩm mới lên kệ

Mảnh Tàn binh và Quyển Binh Pháp có thể sử dụng để đổi quà. Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan