TS Online Mobile - Cập nhật Cashshop ngày 08/07

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/07/2021 3:48 PM Sự kiện
Cập nhật Cashshop ngày 08/07

Sau bảo trì ngày 08/07 cashshop sẽ có thêm mới các vật phẩm sau:

Thời trang Quyến Rũ, Cao Bồi, thu thập mỗi món sẽ nhận được thêm 2% điểm kinh nghiệm khi luyện cấp. Thu thập đủ bộ 5 món nhận thêm 5% sẽ được tổng 15%.

Thú cưỡi Sư Tử Châu Phi và Chồn Đất, thu thập sẽ tăng thêm 5% kinh nghiệm.

Thời gian tăng kinh nghiệm từ sau bảo trì 08/07 đến 23h59 21/07

Tại Shop Quân Đoàn, mở bán Sớ Tướng Ngụy – 59 Quân phiếu