TS Online Mobile - Cập nhật Cashshop ngày 08/04

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/04/2021 3:01 PM Sự kiện
Cập nhật Cashshop ngày 08/04

Từ sau bảo trì ngày 08/04 Cashshop sẽ có thêm những vật phẩm mới có giới hạn thời gian cụ thể như sau: