TS Online

Cập nhật cashshop ngày 07/01

1/6/2021 4:05:20 PM

Sau bảo trì ngày 07/01, cashshop sẽ có những thay đổi như sau:

Làm mới gói vàng nạp lần đầu

Làm mới các gói vàng trong Cashshop ở giao diện gói vàng. Tất cả các gói được làm mới và tính lại với khuyến mãi Nạp lần đầu – Nhân đôi gói vàng cho lần nạp đầu tiên.

Thêm mới vật phẩm có giới hạn thời gian

Vật phẩm

Giá

Kết thúc

Sách Thời Trang

999

23h59 ngày 20/1

Túi Ngọc Thố

29

23h59 ngày 13/1

Túi Bạch Tuộc

29

23h59 ngày 13/1

 

Thời trang Ngọc Thố thu thập được mỗi món sẽ được +2% kinh nghiệm khi luyện cấp. Có đủ bộ 5 món sẽ được cộng thêm 5%, tổng là 15% khi luyện cấp. Ngoại hình thú cưỡi Bạch Tuộc có hiệu quả nhận thêm 5% kinh nghiệm luyện cấp.

Thời gian gia tăng kinh nghiệm bắt đầu từ sau bảo trì ngày 07/01 đến 23h59 ngày 20/01.

Bài viết liên quan