TS Online

Cập nhật CashShop ngày 03/10

10/2/2019 5:04:17 PM

CashShop sẽ được bổ sung 2 gói vật phẩm mới sau bảo trì cụ thể:

  • Mở bán 2 gói giới hạn mới: Túi Thiên Sứ và Túi Phúc Ưng

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Thời gian bán: từ 03/10 đến 16/10/2019 (sau thời gian này sẽ gỡ khởi cashshop)

Hình ảnh của 2 gói vật phẩm mới

Túi Thiên Sứ  và rương Thiên Sứ

Túi Phúc Ưng

Theo nhu cầu của đông đảo game thủ về hai gói Gói Làm Mới Lò Tướng và Gói Làm Mới Lò Trang Bị, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian bán của 2 gói này đến hết ngày 09/10/2019.

Bài viết liên quan