TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 02/07

7/1/2020 4:54:16 PM

Sau bảo trì ngày 02/07 Cashshop sẽ có những thay đổi sau đây:

Đóng bán các vật phẩm:

  • Túi Phúc Bé Bưởi
  • Túi Phúc Spider Man

Mở bán Gói quà thưởng đặc biệt

Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 02/07 đến trước bảo trì ngày 09/07

Giá bán:

  • Mua qua Google Store/ Apple Store 24,99 USD

  • Mua bằng Dzo Ví (Sử dụng bản cài APK từ trang chủ): 521.000 VNĐ

Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần duy nhất

Phần thưởng: Sau khi mua Gói quà thưởng, mỗi ngày chư vị đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng tương ứng gửi qua thư lúc 00:01 hằng ngày trong vòng 14 ngày liên tục. Phần thưởng đầu tiên sẽ được gửi ngay sau khi mua Gói quà thưởng qua thư (Thư tồn tại trong 7 ngày, không nhận sẽ mất)

Phần thưởng hằng ngày:

 

Quà

Số Lượng

Ngày 1

Tàng Tử Đơn

10

Ngày 2

Ngọc Kiện Thể

1

Ngày 3

Làm Mới Hoàng Kim

4

Ngày 4

Ngọc Năng Lượng

1

Ngày 5

Tàng Tử Đơn

10

Ngày 6

Xu Vàng

30

Ngày 7

Thái Thượng Kim Đan

1

Ngày 8

Võ Tướng Tử Đơn

40

Ngày 9

Tiên Đơn Kiện Thể

3

Ngày 10

Làm Mới Hoàng Kim

4

Ngày 11

Tiên Đơn Năng Lượng

3

Ngày 12

Tàng Tử Đơn

10

Ngày 13

Thiên Ám Ngục Phiếu

1

Ngày 14

Thái Thượng Kim Đan

1

 

Mở bán giới hạn thời gian

Mở bán các vật phẩm sau với thời gian giới hạn từ sau bảo trì ngày 02/7 đến trước bảo trì 09/07:

Túi Phúc Cá Sấu – 29 vàng

 

Túi Thú Bông – 29 Vàng

Hộp Ước Nguyện Văn Ương – 59 vàng

Bài viết liên quan