TS Online Mobile - Cập nhật Cashshop ngày 01/07

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

30/06/2021 3:30 PM Sự kiện
Cập nhật Cashshop ngày 01/07

Từ 00h00 ngày 01/07, Cashshop sẽ bổ sung thêm các vật phẩm có giới hạn thời gian sau: