TS Online Mobile - Cập nhật – Ưu đãi Xổ Quà

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2022 3:16 PM Sự kiện
Cập nhật – Ưu đãi Xổ Quà

Cập nhật

Thời gian: Sau bảo trì 05/05 đến trước bảo trì 02/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, phần thưởng Xổ Quà sẽ có thể các vật phẩm sau:

  • Bí Cấp Bá Hạng Vũ

  • Kim Tỏa Bá Hạng Vũ

  • Mê Hạng Vũ Bá Vương

  • Tướng Tinh Hạng Vũ

  • Vé NN Khương Duy

  • Vé NN Đặng Ngãi

  • Vé Hạng Vũ

Ưu Đãi

Thời gian: Sau bảo trì 05/05 đến 23h59 25/05

Nội dung: Khi sử dụng vòng quay xổ quà trong thời gian này chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Đổi quà từ Xúc Xắc May Mắn vào giao diện Quà -> Đổi Quà!