TS Online Mobile - Cập nhật – Ưu đãi Xổ Quà

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/11/2021 3:50 PM Sự kiện
Cập nhật – Ưu đãi Xổ Quà

Cập nhật

Thời gian: Sau bảo trì ngày 25/11 đến trước bảo trì 09/12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các vật phẩm mới sau đây sẽ được thêm vào phần thưởng xổ quà.

Quà Loại 2

 • Bình Định Quang Trụ

 • Bình Định Ám Trụ

 • Bình Định Quang Bào

 • Bình Định Ám Bào

 • Bình Định Quang Oản

 • Bình Định Ám Oản

 • Bình Định Quang Hài

 • Bình Định Ám Hài

 • Bình Định Quang Kích

 • Bình Định Ám Kích

 • Bình Định Quang Bút

 • Bình Định Ám Bút

Quà loại siêu

 • Bắc Nhạc Kim Giáp

 • Tây Nhạc Kim Giáp

 • Nam Nhạc Kim Giáp

 • Đông Nhạc Kim Giáp

 • Trung Nhạc Kim Giáp

 • Thiên Phúc Y

 • Thiên Lộc Y

 • Thiên Thọ Y

 • Thiên Quý Y

 • Thiên Khố Y


Ưu Đãi

Thời gian: Sau bảo trì ngày 25/11 đến 23h59 ngày 01/12

Nôi dung: Khi sử dụng vòng quay xổ quà trong thời gian này chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Đổi quà từ Xúc Xắc May Mắn vào giao diện Quà -> Đổi Quà!