TS Online Mobile - Cập Nhật – Ưu Đãi Rút Thẻ Tướng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

23/06/2021 4:20 PM Sự kiện
Cập Nhật – Ưu Đãi Rút Thẻ Tướng

Tăng tỷ lệ Rút Thẻ

Thời gian: Sau bảo trì 24/06 đến trước bảo trì 08/07

Nội dung: trong mục triệu hồi ở Cashshop sẽ xuất hiện 2 gói triệu hồi đặc biệt (1 lần và 10 lần) khi sử dụng 2 gói này sẽ có cơ hội nhận được các loại thẻ sau với tỷ lệ cao gấp đôi các gói bình thường:

  • Thẻ Lữ Bố
  • Thẻ Trương Phi
  • Thẻ Hạ Hầu Đôn

Thưởng Rút Thẻ 10 lần

Thời gian: Sau bảo trì 10/06 đến 23h59 ngày 30/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Rút Thẻ 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Lưu Ý:

Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng gói Rút Thẻ10 Lần (Gói bình thường và gói Đặc Biệt) không tính rút 10 lần gói rút thẻ 1 lần = 1 lần rút thẻ 10 lần.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc rút.